Збирач даних

Діяльність: На основі інструкцій, наданих командою ACTED, збирач даних повинен:

Проводити моніторингові візити перед діяльністю, щоб підтвердити наступне:

 • майно бенефіціара відповідає критеріям відбору ACTED (буде надано коротке опитування/контрольний список, а реєстратора буде заздалегідь навчено, як цим користуватися);
 • бенефіціар надав точну інформацію щодо рівня збитків його майна;
 • вікна все ще потребують ремонту та/або якщо бенефіціар отримував окрему допомогу готівкою або в натуральній формі для ремонту вікон.

Проводити вибіркові перевірки вимірювання та/або встановлення вікон постачальником з метою:

 • проведення моніторингу послуги, що надається постачальником;
 • надання зворотнього зв’язку *безпосередньо в ACTED* щодо будь-яких проблем, що виникли, або питань, які слід розглянути під час майбутніх робіт.

Проводити моніторинг після діяльності, щоб:

 • Проконтролювати підпис акту виконаних робіт;
 • підтвердити, що вікна були повністю замінені (згідно зі звітом постачальника) і підтвердити, що роботи виконані на належному рівні (буде надано друге коротке опитування/контрольний список, і реєстратор буде заздалегідь навчений, як це використовувати) .

— Щодня звітує про всі дії та відзначає будь-які проблеми, якщо це не загрожує безпеці

— Дотримується правил безпеки ACTED (у тому числі під час будь-якого руху).

Необхідний набір навичок:

 • Здатність працювати автономно (будуть надані чіткі інструкції, але діяльність може виконуватися без нагляду персоналу ACTED);
 • Усвідомлення конфіденційного характеру діяльності та захисту персональних даних
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування;
 • Здатність точно та професійно представляти ACTED.

__________

Activities: Based on instructions provided by the ACTED team, the enumerator shall:

 • Conduct pre-activity monitoring visits to confirm if:
  • the beneficiary’s property meets ACTED’s selection criteria (a short survey / checklist will be provided, and the enumerator trained in advance on how to use this);
  • the beneficiary has provided accurate information regarding the level of damages in their property; and
  • the windows are still in need of repair and / or if the beneficiary has been separately assisted with cash or in-kind items for the window repair.
 • Conduct random spot-checks of window measurement and / or installation by the supplier to:
  • observe the service provided by the supplier; and
  • provide feedback *directly to ACTED* regarding any issues encountered or points for consideration during future works.
 • Conduct post-activity monitoring to:
  • support on the signature of completion certificates;
  • confirm that windows have been fully replaced (per the report of the supplier) and confirm the works have been completed to a good standard (a second short survey / checklist will be provided, and the enumerator trained in advance on how to use this).
 • Report on all activities daily and flag any issues or challenges as soon as is safe to do so;
 • Follow ACTED security rules (including during any movement).

Required skill-set:

 • Ability to work semi-autonomously (clear instruction will be provided but activities may be conducted without supervision by ACTED staff);
 • Awareness of the confidential nature (and potential sensitivity) of personal data;
 • Excellent inter-personal skills;
 • Capable of accurately and professionally representing ACTED.

__________

«ACTED has a zero-tolerance approach to sexual exploitation, abuse and harassment (SEAH). Please note that any candidate offered a job will sign the Code of Conduct, and related policies, as part of their work contract. Misconduct can lead to dismissal.»

Переглянути вакансію детальніше →