Увага! Зміна часу та місця проведення громадських слухань проекту «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани»

Фото № 1

Враховуючи підвищений суспільний інтерес членів територіальної громади до питання громадського обговорення проекту «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани», для спрощення доступу громадськості та забезпечення можливості висловити свої думки і надати свої зауваження та пропозиції якнайбільшій кількості зацікавлених осіб, ризику неможливості забезпечення проведення громадського слухання у режимі відеоконференції (в разі перевищення ліміту кількості охочих прийняти участь у громадському обговоренні та ліміту часу на проведення сеансу відеоконференції), керуючись п. 18 Порядку проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1196, вирішено:

1) перенести громадські слухання проекту «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани» на 18 год. 00 хв. 07 серпня 2023 року;

2) громадські слухання провести у великій залі засідань (другий поверх) в будівлі Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 7);

3) реєстрація учасників громадських слухань починається о 17 год. 00 хв. 07 серпня 2023 року.

 

Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань

у режимі відеоконференції проекту містобудівної документації

«Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани»

Проект «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани» (далі – проект Детального плану території) розроблений на замовлення управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради приватним підприємством «Портал-М» на підставі договору від 02.02.2022 р. № 01/22 у відповідності до вихідних даних та завдання на розроблення детального плану території даного мікрорайону, затвердженого замовником.

Підставою для розроблення вказаного проекту є рішення Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2018 року  № 35/VІІ – 5 «Про надання дозволу на розроблення проекту Детального плану території другого мікрорайону житлового району «Масани».

До складу цього проекту входять текстові (пояснювальна записка з додатками) та графічні матеріали.

Цей проект є етапом реалізації Генерального плану міста, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 25 грудня 2003 року (10 сесія 4 (24) скликання).

Основна мета Детального плану території 2-го мікрорайону:

 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання даної території;
 • уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування;
 • визначення потреб у підприємствах та установах громадського обслуговування, місць їх розташування;
 • забезпечення комплексності забудови;
 • сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: інженерної підготовки території; інженерного забезпечення територій;
 • розміщення об`єктів забудови всіх видів;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
 • комплексного благоустрою з організацією зелених зон.

Затверджений детальний план території 2-го мікрорайону є основою визначення вихідних даних для:

 • розроблення проекту забудови території мікрорайону, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;
 • проектування будинків і споруд різного призначення;
 • проектування мереж та споруд інженерно-транспортної інфраструктури;
 • розроблення схеми санітарного очищення та прибирання територій;
 • розроблення землевпорядної документації.

Термін реалізації Детального плану 2-го мікрорайону, з урахуванням інвестиційних намірів становить 7 років.

Розроблено даний Детальний план з урахуванням раніше виконаної містобудівної документації:

— Генерального плану міста (інститут “Діпромісто”, рік затвердження — 2003);

— Схеми перспективного розвитку туризму (інститут “Діпромісто”, 2004р.);

— Тимчасового порядку використання території м. Чернігова (рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про тимчасовий порядок використання території м. Чернігова»; 

— матеріалів плану червоних ліній.

Об’єм, склад та зміст проекту відповідає державним будівельним нормам  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»  з урахуванням чинного законодавства України.

Територія, охоплена проектом, розташована в північно-західній частині м. Чернігова і займає площу 29,41 га в межах червоних ліній 2-го мікрорайону.

Загальна площа території, яка розглядається детальним планом з урахуванням площі ділянок під дорогами, які прилягають до червоних ліній становить 39,989 га і обмежена вулицями: Любецька, Проектна, Незалежності, Визволителів.

У відповідності до «Тимчасового порядку використання території м. Чернігова», територія 2-го мікрорайону житлового району Масани віднесена до зони Ж-2 — житлової зони багатоквартирної забудови, для якої даним порядком визначені переважні, дозволені та допустимі види забудови та використання земельних ділянок.

На прилеглих до даного об’єкта містобудування (2-й мікрорайон житлового району Масани) територіях розташовані підприємства та об’єкти, що мають вплив на забруднення навколишнього середовища, а саме:  ставки накопичувачі рідких промислових відходів; полігон твердих побутових відходів;  ПрАТ «МЛИБОР»; ПБП «Вимал»;  виробничі підприємства V класу санітарної шкідливості виробництв (з протилежного боку вул. Любецької).

Суттєвий вплив на освоєння території 2-го мікрорайону мають охоронні зони наявних інженерних комунікацій. Існуючі планувальні обмеження визначені в графічній частині детального плану.

Аналіз містобудівної ситуації щодо інженерного забезпечення 2-го мікрорайону свідчить про наявність розвинутої інженерної інфраструктури: в межах червоних ліній вул. Незалежності знаходяться діючі інженерні мережі: водопровід (чав. 400), каналізація (ж/б 600), дощова каналізація (ж/б 500), дренаж (азб. 300), газопровід низького тиску, тепломережі, електромережі, кабелі зв`язку; вздовж вул. Любецької проходять інженерні мережі: водопровід (ст. 100), каналізація (азб. 350), дощова каналізація (ж/б 500-800), газопровід високого тиску (ст. 300), електричні мережі, кабелі зв`язку.

Точки та умови підключення даного об`єкту до інженерних мереж мають бути визначені технічними умовами на наступних стадіях проектування.

Територія 2-го мікрорайону відповідно до плану дії обмежень за екологічними умовами («Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова») входить до зони підтоплення ґрунтовими водами та знаходиться в санітарно-захисній зоні полігону токсичних промислових відходів.

На підставі комплексного аналізу містобудівної ситуації, діючої містобудівної документації та у відповідності до прийнятого архітектурно- планувального рішення по забудові 2-го мікрорайону, проектом передбачається функціональне зонування його території (в межах червоних ліній) за видами  використання: зона шкільних та дитячих дошкільних установ; зона багатоквартирної (10 та 16 поверхів) житлової забудови; зона багатоквартирної (10 та 16 поверхів) житлової забудови з вбудовано-прибудованими в перших поверхах об`єктами сфери обслуговування; зона зелених насаджень загального користування; зона тимчасових відкритих автостоянок та багатоповерхових гаражів-стоянок.

Основний вид використання території 2-го мікрорайону в межах червоних ліній — житлова забудова з підземними паркінгами та відповідною інфраструктурою сфери обслуговування. Інфраструктура сфери обслуговування формується як за рахунок окремо розташованих, так і вбудовано-прибудованих в перших поверхах житлових будинків об`єктів обслуговування повсякденного, періодичного та епізодичного призначення. 

Обслуговування мікрорайону передбачено діючими пожежними депо які розташовані на території міста Чернігова. 

При забудові даного мікрорайону доцільно вирішити питання щодо додаткової пожежної машини в пожежному депо, що має обслуговувати даний мікрорайон. Враховуючи, що матеріалами генерального плану міста передбачено будівництво пожежного депо в зоні житлового району “Масани”, доцільно прискорити питання щодо будівництва даного об`єкту.

Суттєвими територіально-планувальними обмеженнями є санітарно — захисні зони:

 • вiд ставкiв-накопичувачiв токсичних вiдходiв — 300м;
 • від полiгону ТПВ — 500м.

Що стосується ставкiв-накопичувачiв, то на замовлення управління житлово-комунального господарства Чернiгiвської мiської ради за рахунок iнвесторських коштiв ТОВ «Iнститут пiслядипломної освiти фахiвцiв архiтектурно-будiвельної дiяльностi» виконана проектна документація по  об’єкту «Рекультивацiя ставкiв-накопичувачiв рiдких промислових вiдходiв (район Масани) м. Чернiгiв». За результатами Висновку державної санiтарно­епiдемiологiчної експертизи №12.2-18-4/19197 від 17.11.2021р. розмір санiтарно-захисної зони вiд полiгону рiдких промислових вiдходiв після реалізації проекту становитиме 500м. Таким чином, територія 2-го мiкрорайону має бути поза межами негативного впливу зазначеного об’єкту.

При освоєнні нової території під будівництво необхідно обстежити дану місцевість на можливість наявності у ґрунті вибухонебезпечних предметів.

З метою попередження підтоплення фундаментів будівель та споруд, інженерних мереж, для покращання санітарних умов на території необхідно виконати комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території: вертикальне планування, будівництво дренажної системи; будівництво дощової каналізації з наступним підключенням її до діючого колектору по вул. Незалежності.

Детальним планом розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Проектом визначені магістралі сталого функціонування, по яких може здійснюватись евакуація населення в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також місця збірних пунктів евакуації, які доцільно передбачати в приміщеннях двох проектних дошкільних навчальних закладах, та в проектному приміщені школи.       

Проектом визначено кількість захисних споруд для даної житлової забудови, яка становить 250,3 тис.кв.м загальної площі квартир. Розрахункова кількість населення 2-го мікрорайону «Масани» становить майже 9300 чоловік.

У громадських слуханнях можуть брати участь:

 • громадськість;
 • уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється така документація;
 • уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється така документація;
 • представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

Під час реєстрації учасників громадських слухань та пропозицій (зауважень) громадськості забезпечується ідентифікація фізичних осіб, представників юридичних осіб.

Пропозиції (зауваження) фізичних та юридичних осіб, які не подали підтвердних документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються.

Ознайомитися з проектом «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани»  можна на офіційний сторінці Чернігівської міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua (підрозділ «Містобудівна документація» розділу «Публічна інформація»); на паперових носіях: в управлінні архітектури та містобудування Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів,            вул. Коцюбинського, 82, каб. 203, тел. 77 49 69; 77 49 58 (понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Тривалість громадського обговорення вказаного проекту становить 30 календарних днів з моменту офіційного опублікування цього повідомлення на офіційний сторінці Чернігівської міської ради. Ознайомитися з матеріалами проекту «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани»  можна з 27 червня 2023 року.

Відповідальним за забезпечення організації розгляду пропозицій громадськості до проекту «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани» є начальник управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради Калюжний Сергій Сергійович.

Пропозиції громадськості до зазначеного вище проекту подаються протягом усього строку громадського обговорення: з 05 липня 2023 року до 17 год. 00 хв. 04 серпня 2023 року. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій формі, у тому числі в електронному вигляді, до управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 82, електронна пошта: [email protected]

Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням  прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом.  Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Місце проведення громадських слухань проекту «Детальний план території другого мікрорайону житлового району «Масани» — велика зала засідань Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 7, (другий поверх).

Початок реєстрації учасників громадських слухань — 17 год. 00 хв.  07 серпня 2023 року.

Початок громадських слухань — 18 год. 00 хв. 07 серпня 2023 року.

 

 

Начальник управління архітектури та містобудування

Чернігівської міської ради                                                                                                           Сергій КАЛЮЖНИЙ

Прес-служба Чернігівської міської ради