Підготовка PhD та докторів наук: затверджено особливості здобуття наукових ступенів у системі Міністерства оборони України

фото ілюстративне

Державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України пройшов наказ Міністерства оборони України від 09.12.2022 № 424 «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України» (зареєстрований 31.01.2023 за № 195/39251) .

Нормативно-правовий акт, розроблений фахівцями ДВОН МОУ, регламентує особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук з урахуванням специфіки проходження військової служби.

Крім того, в наказі уточнено та конкретизовано:

  • порядок здійснення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для здобуття наукових ступенів за різними формами навчання;
  • права та обов’язки ад’юнктів та докторантів;
  • порядок замовлення на підготовку докторів філософії та докторів наук, а також організації прийому до ад’юнктури та докторантури;
  • вимоги до кандидатів для вступу до ад’юнктури та докторантури;
  • питання організації вступних випробувань та здійснення зарахування вступників;
  • особливості підготовки доктора філософії в ад’юнктурі та поза ад’юнктурою;
  • механізм контролю підготовки здобувачів;
  • питання організації розподілу випускників;
  • особливості організації підготовки докторів філософії і докторів наук в умовах особливого періоду.

З прийняттям зазначеного документа втрачає чинність наказ Міністерства оборони України від 24 лютого 2017 року № 115 «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України».

Джерело: Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України

Джерело