Інформація про намір зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для КП «ТКЕ»

Фото № 1

На виконання Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, КП «ТКЕ» ЧМР інформує, що 17.11.2023 до Виконавчого комітету Чернігівської міської ради надано для розгляду та встановлення заяву та пакет документів з розрахунком тарифів на теплову енергію: її транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії та гарячої води за категоріями споживачів.

Необхідність встановлення тарифів на теплову енергію обумовлюється отриманням КП «ТКЕ» ЧМР єдиного майнового комплексу комунальне енергогенеруюче підприємство «Чернігівська ТЕЦ» у повне господарське відання (відповідно до рішення Виконавчого Комітету Чернігівської міської ради від 21.08.2023 № 539 «Про затвердження акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», що повернутий з оренди»). А також необхідністю якісного та безперебійного забезпечення всіх категорій споживачів м. Чернігова теплопостачанням та гарячим водопостачанням.

Тому з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води КП «ТКЕ» ЧМР публікується інформація про намір встановлення тарифів, а саме, шляхом встановлення тарифів на:

  • теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання;
  • послугу з постачання теплової енергії;
  • послугу з постачання гарячої води.

Таким чином, на підставі вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2018 за № 1172/32624 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», КП «ТКЕ» ЧМР розраховані тарифи на послуги з постачання теплової енергію для категорії споживачів становлять:

Запропоновані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачанняї

Категорія
споживачів
Показники Плановий тариф
грн/Гкал без ПДВ
Населення Тариф на теплову енергію, в т.ч.: 2 458.42
  Тариф на виробництво теплової енергії  1 422.44 
  Тариф на транспортування теплової енергії  1 023.34 
  Тариф на постачання теплової енергії 12.64
Бюджетні споживачі Тариф на теплову енергію, в т.ч.: 3 816.47
  Тариф на виробництво теплової енергії 2 544.73 
  Тариф на транспортування теплової енергії 1 259.10 
  Тариф на постачання теплової енергії 12.64 
Інші споживачі Тариф на теплову енергію, в т.ч.: 3 778.39
  Тариф на виробництво теплової енергії 2 540.68 
  Тариф на транспортування теплової енергії 1 225.07 
  Тариф на постачання теплової енергії 12.64 
Релігійні організації Тариф на теплову енергію, в т.ч.: 3 711.71
  Тариф на виробництво теплової енергії 2 536.64 
  Тариф на транспортування теплової енергії 1 162.43 
  Тариф на постачання теплової енергії 12.64

Запропоновані тарифи послугу з постачання теплової енергії

Категорія споживачів Плановий тариф, грн/Гкал з ПДВ
для населення 2 950.10
для бюджетних споживачів 4 579.76
для інших споживачів 4 534.07
для релігійних організацій 4 454.05

 

Запропоновані тарифи на послугу з постачання гарячої води

Категорія споживачів Плановий тариф, грн/м³ з ПДВ
для населення 145.87
для бюджетних споживачів 217.54
для інших споживачів 215.53

Враховуючи те, що у відповідності до ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, КП “ТКЕ” ЧМР надає відповідну структуру тарифу на послугу з постачання теплової енергії.

№ з/п Найменування показників Для потреб бюджетних установ Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів Для потреб релігійних організацій
1 2 3 3 4 5
  Послуги з постачання теплової енергії з ПДВ 2 950.10 4 579.76 4 534.07 4 454.05
1 Тарифи на теплову енергію, у тому числі: 2 458.42 3 816.47 3 778.39 3 711.71
1.1 тарифи на виробництво теплової енергії* 1 422.44 2 544.73 2 540.68 2 536.64
1.2 тарифи на транспортування теплової енергії власним споживачам 1 023.34 1 259.10 1 225.07 1 162.43
1.3 тарифи на постачання теплової енергії 12.64 12.64 12.64 12.64
ІІ Структура витрат на теплову енергію, грн/Гкал
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 1 870.76 2 993.05 2 989.00 2 984.96
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 1 596.07 2 718.36 2 714.31 2 710.27
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 сумарна вартість виробництва теплової енергії власними ТЕЦ, ТЕС, КГУ та установками з використанням альтернативних джерел енергії 1 422.44 2 544.73 2 540.68 2 536.64
1.1.3 експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання        
1.1.4 витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання        
1.1.5 витрати на електричну енергію для технологічних потреб 144.57 144.57 144.57 144.57
1.1.6 витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення 0.77 0.77 0.77 0.77
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 28.29 28.29 28.29 28.29
1.2 прямі витрати на оплату праці 179.54 179.54 179.54 179.54
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 95.16 95.16 95.16 95.16
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 39.50 39.50 39.50 39.50
1.3.2 амортизаційні відрахування 9.63 9.63 9.63 9.63
1.3.3 внески на регулювання        
1.3.4 інші прямі витрати 46.03 46.03 46.03 46.03
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1 витрати на оплату праці 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.3 амортизаційні відрахування 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.4 інші витрати 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 витрати на оплату праці 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 відрахування на соціальні заходи 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 амортизаційні відрахування 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 інші витрати 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Інші операційні витрати 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Фінансові витрати        
5 Витрати на покриття втрат 564.38 800.14 766.12 703.47
6 Коригування витрат        
7 Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі: 18.14 18.14 18.14 18.14
7.1 податок на прибуток 2.77 2.77 2.77 2.77
7.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0.00 0.00 0.00 0.00
7.3 інше використання прибутку 15.37 15.37 15.37 15.37
8 Загальна вартість теплової енергії 2 458.42 3 816.47 3 778.39 3 711.71
9 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 218 600.86 42 364.36 24 066.44 274.17

Зауваження та пропозиції по суті порушеного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цієї інформації на офіційному сайті підприємства, а саме: з «20» листопада 2023 року по «26» листопада 2023 року включно за адресою:

Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради:

  • e-mail: [email protected] ;
  • засобами поштового зв’язку на адресу: м. Чернігів, вул. Ушинського, 23.

Чернігівська міська рада:

  • засобами поштового зв’язку на адресу: м. Чернігів, вул. Магістратська, буд. 7.

За повідомленням КП «Теплокомуненерго»

Прес-служба Чернігівської міської ради